اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | جواب دندان‌شکن به یک زورگو داخل مغازه؛ درسی که هیچوقت فراموش نمی‌شود!