اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | بازی عجیب یک کودک فلسطینی با موشک منفجر نشده اسراییل