اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کیهان: به بعضی فیلمسازها و بازیگرانی که در جشنواره فجر فیلم دارند تماس گرفته اند و فحش داده اند