انجام کلیه امور نقشه برداریباربری یخچالدار مازند سرما(با مدیریت …معافیت مالیاتیکاراگاه خصوصی تهران ۴۴۵۳۹۱۳۶ …

توضیح مهم سازمان برنامه و بودجه درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: در پاسخ به خبری مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه ۱۴۰۰؛ اعلام می‌شود: در خصوص نرخ ارز ترجیحی به استناد جز (۴) بند (ب) تبصره (۱) لایحه بودجه، این اجازه کسب شده است که در صورت تغییر نرخ ارز ترجیحی مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS)، به دولت اجازه داده می‌شود منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ مندرج در جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰۰ مندرج در جدول شماره (۹) قانون صرف معیشت و سلامت مردم می‌شود. ۲۲۳۲۲۳