قالب بتنکلید مینیاتوری زریرتولید و چاپ , کاغذ کامپیوتر در …هلدینگ تجارت بین الملل بهمرد