انجام کلیه خدمات حسابداری ،حسابرسی، …فروش تجهیزات پزشکی - تجهیز مراکز …جابجایی درخت با جدیدترین تجهیزاتوکیل دادگستری گروه کلای آریا دادیار

ابراهیم صادقی: از جوانی پرسپولیسی بودم