گالن آب تاشوسررسید و سالنامه اختصاصی | نشر …نمایندگی رسمی و عامل فروش محصولات …نوسازی و بازسازی ساختمان توسط آروین …

اعطای وام به کارگران بیکارشده تماشاخانه‌ها
شاهین چگینی رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی تماشاخانه‌های ایران با اشاره به راه‌اندازی پویش کنار همیم که پویشی مستقل و در همکاری با انجمن صنفی تماشاخانه‌های ایران است گفت: این پروژه با رویکرد اعطای وام قرض‌الحسنه ضروری به کارگران روزمزدی که به سبب تعطیلی فعالیت‌های تماشاخانه‌ها منبع درآمد خود را از دست دادند راه‌اندازی شد. پیش از اجرا شدن این طرح نام افراد شامل این وام از سوی مدیران عضو انجمن صنفی تماشاخانه‌های ایران گردآوری شد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن این اسامی به گروه خیرین همراه با پویش کنار همیم اعلام شد. مدیر انجمن صنفی تماشاخانه های ایران تاکید کرد که این حرکتی خودجوش و خصوصی است که تنها در تعامل و همکاری با انجمن صنفی تماشاخانه‌های ایران است، آن هم صرفاً در راستای معرفی کارگران روزمزد بیکار شده در تماشاخانه‌های خصوصی. ۲۴۱۲۴۱