اعتبارات و ظرفیت‌های قانون بودجه 1400 استان آذربایجان‌شرقی

به گزارش خبرآنلاین از تبریز، داود بهبودی در هشتمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اظهار کرد: مجموع اعتبارات ابلاغی هزینه‌ای استان 23 دستگاه اجرایی استانی تا پایان آبان‌ماه سال جاری بالغ بر یک هزار میلیارد تومان است.  وی افزود: از این رقم،حدود 895 میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای استان مصوب قانون بودجه و مابقی مربوط به سایر منابع حاصله از جمله بازپرداخت فروش اموال و پرداخت مانده مرخصی، هزینه‌های ضروری استانداران، سهم امور عشایر از نرخ آب‌بها، پاداش پایان خدمت بازنشستگان و منابع اختصاصی بهزیستی و آموزش و پرورش است. بهبودی مجموع اعتبارات ابلاغی هشت ماهه تملک دارایی های سرمایه‌ای آذربایجان‌شرقی رابالغ بر سه هزار و 105 میلیارد تومان و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ابلاغی استانی ابتدای سال 1400 استان را بالغ بر یک هزار و 635 میلیارد تومان اعلام کرد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی تصریح کرد: اعتبارات استان از محل ردیف‌های متفرقه پیوست یک قانون بودجه 1400 رقم 712 میلیارد و 900 میلیون تومان و اعتبار ابلاغی اوراق تسویه خزانه استان 53 میلیارد و 200 میلیون تومان است. وی ادامه داد: اعتبار 61 طرح ملی 21 دستگاه اجرائی استان پیوست یک قانون بودجه 1400 رقم یک هزار و 464 میلیارد و 900 میلیون تومان است که از این میزان اعتبار 73 درصد تخصیص یافته است. 48