اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

انسان برای سازگاری با سرما تکامل نیافته است؛ پس چگونه در اقلیم‌های شمالی ساکن شدیم؟