اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نقل قول هسته ای افشاگرانه ابطحی از خبرنگار رویترز