اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | اینجا هر چیزی خواستید با تمام قدرت بشکنید؛ اتاق عجیب برای کنترل خشم!