سردار مجید شجاع گفت: سوداگران مرگ برای عملی کردن نیت پلید خود با استفاده از شیوه و شگردهای حرفه‌ای اقدام به انتقال محموله‌های سنگین مواد مخدر می‌کنند که سلسله عملیاتی برای برخورد با این افراد در انتظامی استان خراسان جنوبی تعریف و اجرا شد. فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی افزود: در تعاقب اقدامات اطلاعاتی گسترده و پایش شبانه روزی پلیس خراسان جنوبی، روی عناصر اصلی تهیه و توزیع مواد مخدر، مشخص شد قاچاقچیان قصد دارند مقادیر قابل توجهی مواد مخدر را به شهرهای مرکزی کشور منتقل کنند که موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت. وی گفت: پلیس خراسان جنوبی با همکاری مأموران انتظامی استان‌های قم و سمنان، خودروی قاچاقچیان را شناسایی و در استان قم متوقف کردند. فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی تصریح کرد: مأموران در بازرسی از این خودرو یک تن و ۷۵۵ کیلو تریاک و ۲۵ کیلو حشیش کشف کردند و مأموران ۴ سوداگر مرگ را دستگیر کردند و یک خودرو سواری دیگر نیز که محموله مواد مخدر را همراهی می‌کرد شناسایی و توقیف شد. سردار شجاع خاطر نشان کرد: استمرار عملیات مشترک پلیس با سایر استان‌ها به منظور ضربه زدن به قاچاقچیان از برنامه‌های تعریف شده است که نشانه همدلی و همگرایی و هم پوشانی نیروی انتظامی است. ۲۳۵۲۳۱