پنجشنبه, ۳۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 18 April, 2024


۱۴۰۱/۱۱/۲۰ / /
گره بانک مرکزی برای فروش ۵۰۰۰ یورو در صرافی‌ها
اقتصاد۲۴ نوشت: بانک مرکزی با تبلیغات فراوان به دنبال آن است که به تقاضاهای خرد مردم در صرافی‌ها و از طریق کانال‌های رسمی پاسخ دهد، موضوعی که البته هر چند به زعم خودش ارزپاشی نیست و کارشناسان اقتصادی آن را ارزپاشی می‌دانند، اما به نوعی تلاش در جهت کانالیزه کردن تامین نیازها از مراجع رسمی است