ایران و هند قرارداد تبادل غرفه رایگان منعقد می‌کنند