اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نظر وزیر درباره ورود تماشاگران به ورزشگاه‌ها