اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | چه غریبانه تو با یاد وطن می نالی/ اجرایی قدیمی از ابتهاج و لطفی