حسرت ازبک‌ها بعد از بازی عجیب و غریب مقابل ایران/عکس