اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

همتی خطاب به رئیسی و همسرش: جلوی اینگونه اقدامات بایستید