اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

فوق نقلی‌های پایتخت چند؟ / سی‌متری‌ها میلیاردی شدند
به گزارش خبرآنلاین، نگاهی به فایل‌های فروش چنین آپارتمان‌هایی متراژ با قیمتی بین 900 تا حدود 2050 میلیارد تومان برای فروش آگهی شده‌ است. بیشتر بخوانید: خانه‌های کمتر از یک میلیارد تومان را کجای تهران می‌توان خرید؟ / واحدهای فوق نقلی چند؟ اگر بودجه‌ای کمتر از یک میلیارد تومان در اختیار دارید، می‌توانید در بریانک برای خرید یک واحد 36متری با سن بنای 16 سال و با قیمت 990 میلیون تومان اقدام کنید، همچنین در خیابان مرتضوی یک آپارتمان 31 متری را می‌توانید به نرخ متری 29.03 میلیون تومان و با قیمت کل 900 میلیون تومان خریداری کنید. گران‌ترین فایل در این لیست یک واحد 40 متری با سن بنای 5 سال در خیابان دامپزشکی است که هر متر آن 51.2 میلیون تومان و با قیمت کل 2050 میلیارد تومان برای فروش آگهی شده است. در صد دستگاه هم یک آپارتمان 38 متری را 44.7 میلیون به ازای هر متر و با قیمت کل یک میلیارد و 700 میلیون تومان ارزش‌گذاری کرده‌اند. در خیابان آذربایجان یک واحد 40 متری با سن بنای 19 سال را 1.490 میلیارد تومان و در خیابان هاشمی هم یک آپارتمان 40 متری را 1.450 به فروش می‌رسانند. محدوده متراژ سن بنا قیمت هر متر مربع قیمت کل مجیدیه، قاری 39متر 7 سال 33.3 میلیون 1.300 میلیارد بریانک 36متر 16 سال 27.5 میلیون 990 میلیون مالک اشتر 38متر 27 سال 35.5 میلیون 1.350 میلیارد کمیل 38متر 26 سال 35.2 میلیون 1.340 میلیارد آذربایجان 40متر 19 سال 37.2 میلیون 1.490 میلیارد پیروزی، شاه آبادی 38متر 19 سال 27.6 میلیون 1.050 میلیارد مرتضوی 31متر 27 سال 29.03 میلیون 900 میلیون صد دستگاه 38متر 1 سال 44.7 میلیون 1.700 میلیارد اسکندری، میرجلیلی 40متر 8 سال 31.2 میلیون 1.250 میلیارد سی‌متری جی 39متر 20 سال 27.7 میلیون 1.080 میلیارد سبلان 33متر 7 سال 31.8 میلیون 1.050 میلیارد استاد معین 32متر 26 سال 34.06 میلیون 1.090 میلیارد هاشمی 40متر 19 سال 36.2 میلیون 1.450 میلیارد هفت چنار 34متر 10 سال 32.9 میلیون 1.120 میلیارد دامپزشکی 40متر 5 سال 51.2 میلیون 2.050 میلیارد 223224