گچبری مجتبی پارساییدوزینگ پمپ .مترینگ پمپجت فن پارکینگ f300آموزش زبان چینی شرق تهران

روحانیِ نوپردازی که عنصر زمان و مکان را می‌فهمید
عالم فرزانه و متفکر و نظریه پرداز حوزه و دانشگاه شخصیت استثنائی و کم نظیر حوزه علمیه قم روحانی خود ساخته و دانشمند که در آغاز تولیدات فکری خود امید آفرین بود، اسیر تقدیر تلخ گشت و به ملکوت اعلی پیوست. حجت الاسلام والمسلمین دکتر فیرحی از جمله شخصیت های نو پردازی بود که عنصر زمان و مکان در مکتب فقهی قم را با نظریه های والای خود در سطح جهانی مطرح می ساخت. دو دهه آشنایی و ارادت این جانب به ایشان و شناخت از شخصیت علمی و دانشی این بزرگوار، درخشش علمی  در نشست ها و کنفرانس های داخلی و خارجی و بین المللی از ایشان شخصیت استثنائی و مطرح ساخته بود. خدایش او را در محفل انبیا و اولیا میهمان خوبان گرداند و مجموعه آثار علمی ایشان ذخیره بزرگی برای شان محسوب شود.انشالله تعالی؛ با دلی خونین و چشمانی اشکبار و اندوهی بی پایان این واقعه تلخ را به بزرگان حوزه علمیه قم به دانشگاه های کشور و اساتید محترم به خیل عظیم یاران و دوستان ایشان و خانواده محترمشان تسلیت عرض نموده و غفران و رحمت واسعه  الهی را به روح پر فتوح ایشان، خالصانه مسئلت میدارم.