اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

انتقاد از تشریفات ریاست جمهوری بابت دور بودن محل توقف خودروی رئیسی مقابل کاخ کرملین