جدایی دروازه بان تیم ملی از بواویشتا چقدر صحت دارد؟
علیرضا بیرانوند که در فصل پیش رو در تیم فوتبال بوایشتای پرتغال بازی می کند به تازگی مششکلاتی از نظر مالی با مسئولان این باشگاه پیدا کرد. این بازیکن از بدو ورود به این تیم هیچ دریافتی نداشته و همین مساله باعث شد نشستی را با مسئولان بوایشتا برگزار کند.همین مسائل باعث شد تا شایعات در مورد جدایی بیرانوند از این تیم پرتغالی مطرح شود اما او به تازگی جای خود را در این تیم پیدا کرده و به همنی دلیل قصد جدایی از باشگاه فعلی را ندارد. سنگربان اول تیم ملی فوتبال کشورمان در آخرین نشستی که با مسئولان این باشگاه داشت از آنها خواست تا به وضعیت مالی قرارداد وی رسیدگی شود که مسئولان بواویشتا نیز به وی اعلام کردند به زودی مطالبات وی را پرداخت کردند. گفتنی است نحوه پرداخت ها در فوتبال پرتغال از نظر مالی بی شباهت به فوتبال کشورمان نیست و بعضا باشگاه ها ممکن است چندین ماه مطالبات بازیکنان و کادر فنی تیم های خود را پرداخت نکنند. 257 41