ببینید نمایندگان منچستر، میلان و مادرید با رقبا چه…