اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | حمله علیز به امیرعبداللهیان: چرا فضا را علیه افغانستان متشنج می‌کنید؟