ویدئو کنفرانس- وب کم - سیستم کنفرانس …سرورنگدستگاه سلفون کششینگل

ببینید | حضور اسحاق جهانگیری در بیمارستان امام حسین(ع) با لباس ویژه