به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ همواره درباره انتخابات هیات فوتبال ها بحث بوده است. چون روسای هیات فوتبال بخش عمده ای از اعضای مجمع فدراسیون را تشکیل می‌دهند و نقش کلیدی در تعیین رئیس فدراسیون دارند، شائبه درباره فعالیت هایشان زیاد بوده است. امروز هم عبدالرحمن شاه حسینی مشاور طرح تحقیق و تفحص مجلس در کمیسیون 90 به افشاگری در این زمینه پرداخت و گفت: «از یکی از روسای هیات فوتبال های ایران اقرار گرفتیم که اعضای مجمع استانی را با پول هیات فوتبال همراه با خانواده به سفر رایگاه زیارتی مشهد فرستاده بود. ایشان همین الان در مجمع فدراسیون فوتبال هستند و قرار است رای هم بدهند!» 252 43