اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | اعتراض مسلمانان در لندن؛ چرا مدیریت مرکز اسلامی لندن به دست یک غیر مسلمان افتاد؟