اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | فاجعه در دل مصیبت؛ فعالیت غارتگران در کاهرامان ماراش ترکیه