اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مایلی کهن:حمله به آن جانباز خوب نبود او نظرش را درباره علی گفته