اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

جاده شمال یک قرن قبل چه شکلی بود؟/ عکس
در یکی از عکس‌ها مردانی را می‌بینیم که مقابل یک قهوه‌خانه در نزدیکی رشت نشسته‌اند؛ در یکی دیگر از عکس‌ها عبور چند نفر را سوار بر الاغ در نزدیکی پل تاریخی لوشان در منطقۀ رودبار می‌بینیم و سایر عکس‌ها نیز پل‌ها و چشم‌اندازهای دیگری را در مسیر جادۀ رشت نشان می‌دهند. قهوه‌خانه‌ای در نزدیکی رشت منظرۀ پل لوشان در رودبار روستایی در مسیر جادۀ رشت؛ چند سوار در سمت راست تصویر در حال عبور از جاده دیده می‌شوند چشم‌اندازی در جادۀ رشت پلی مربوط به دورۀ صفویه در جادۀ رشت پل دیگری در نزدیکی رشت بیشتر بخوانید: تهران قدیم | تصاویر قدیمی و کمتر دیده شده از پسران و دختران دانش‌آموز/ عکس ۲۳۳۲۳۳