از بین بردن جای جوش و زحم های پوستی …بازسازی نوسازی - علی نژادجذب مدرس انگلیسی، آلمانی، ترکی …کولر سلولزی پلیمری