اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | گلزنی دیدنی سردار آزمون در بایرلورکوزن با یک ضربه دیدنی