باشگاه مشتریان با امکانات ویژه …تعمیر تلویزیون _ نمایندگی تعمیرات …فروش انواع کارت مایفر ،mifare pvc …فروش مواداولیه شیمیایی، پلیمری …

 زمین گل کوچک ایرانی، در صفحه AFC/عکس