اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

می‌خواهند همه چیز را سر پرسپولیس خراب کنند!