ببینید | دلجویی نمایندگان مجلس از استاندار جدید آذربایجان شرقی