ببینید | هدیه بی‌نظیر رستوران «مک دونالد» برای یک زن در آستانه رژیم!