ارائه خدمات پرستاری و پزشکی و مراقبتی …فروش ریبون رنگی پوینت من TP-9200داکو سالت هرآنچه از اتاق نمک نیاز …تور کیش قیمت مناسب

دست رد قایدی به سینه وریا غفوری!
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ وریا غفوری با فسخ قرارداد قبلی خود و امضای قرارداد جدید با باشگاه، یکی از عوامل اعتراض بعضی از بازیکنان به رقم های قراردادها بوده است. از جمله این بازیکنان می توان به قایدی و رضاوند اشاره کرد. این دو بازیکن خواهان آن شده اند باشگاه مثل قرارداد وریا، رقم قرارداد آنها را هم افزایش دهد. منتهی قایدی جدی تر بوده و در تمرین استقلال شرکت نمی کند. حتی وریا غفوری کاپیتان استقلال ظرف روزهای گذشته با این بازیکن تماس گرفت و از او خواست تا در تمرین حاضر شود ولی قایدی اعلام کرد تا وقتی قراردادش درست نشود، به تمرین نمی رود.  252 252