واکسیناسیون زندانیان علیه ویروس کرونا به طور رسمی آغاز…
مراسم واکسیناسیون مددجویان زندان‌های سراسر کشور علیه ویروس کرونا به طور رسمی در زندان اوین همزمان با عید سعید غدیر خم آغاز شد. رئیسی معاون وزیر بهداشت در این مراسم گفت: ظرف یک هفته تا ۱۰ روز کل زندان های کشور را برای نوبت اول می توان با ظرفیتی که وجود دارد واکسیناسیون کرد. وی افزود: برای نوبت دوم هم نگرانی وجود ندارد و هر دو هفته یکبار گزارش کل زندان های کشور رصد می کنیم. معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: درصد رعایت پروتکل ها در زندان ها از دو برابر جامعه بیشتر است و کسانی که در زندان ها حضور دارند هیچ فرقی با افراد دیگر از منظر سلامت ندارند.و ۴۷۲۳۷