ارائه انواع دستگاه حضور و غیابدستگاه های گلاب گیری و دستگاه های …چاپ کارت پی وی سیخرید فوری کاندوم

مقتدی صدر: ترامپ در غرب خواهان روز عبادت است ولی در شرق نماز جمعه و جماعت تعطیل است! این تناقض عجیب چیست؟