اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بشنوید | گناه کار با حیا؛ شرح حدیث از زبان مرحوم آیت الله حاج شیخ مجتبی تهرانی(ره)