اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

همتی: فقط در اردیبهشت ۲.۵ درصد به حجم نقدینگی اضافه…