زیرپوش ضد عرق با پد ناحیه زیر بغلدستگاه بسته بندیمشاوره فرمولاسیون پودرهای نوشیدنی …خرید پیچ و مهره صنعتی ساختمانی …

انتقاد صریح آیت‌الله جوادی‌آملی از روحانیون:‌ نه با فرهنگ جهان آشنائید نه زبان‌ بلدید، چه فایده‌ای برای امام زمان دارید؟ /کانت، هایدگر و دکارت بخوانید