ساخت و تعمیر انواع تابلو نئون گازی …دفتر فنی مهرمس شعبه 2ارائه خدمات پرستاری و پزشکی و مراقبتی …تولید و چاپ , کاغذ کامپیوتر در …