اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کدام شرکت‌ها برای برداشت از میدان مشترک گازی ایران به قطر پیوستند؟