اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | کل‌کل خداداد عزیزی و امیرعلی نبویان: نصف مشهد مال منه...