ببینید | کنایه جالب روحانی به صدا و سیما؛ ما از ملت تعریف می‌کنیم نه خودمان!