خروج نیروگاه سدزاینده رود از مدار باعث خاموشی اصفهان نمی شود
محمدرضا نوحی در گفت و گو با خبرنگار خبرآنلاین با اشاره به اینکه ظرفیت تولید نیروگاه سدزاینده رود در بهترین شرایط ۱۵۵ مگاوات است، اظهار کرد: در حال حاضر نیروگاه برقابی سدزاینده رود در مدار قرار دارد و در روز شنبه ۱۴ مگاوات برق وارد شبکه سراسری برق کشور کرده است اما اگر ارتفاع سد کاهش یابد این نیروگاه هم از مدار خارج می شود که البته تاثیری بر نیاز برقی استان در فصل زمستان نخواهد داشت. وی افزود: در روز گذشته تولید برق اصفهان ۴۱۲۶ مگاوات و مصرف ۴۶۵۷ مگاوات و تبادل برق ۵۶۱ مگاوات از شبکه سراسری بوده است و واحد ۳ نیروگاه اصفهان، ۴ واحد کارون ۴ با ظرفیت تولید برق ۱۰۰۰مگاوات و یک واحد از نیروگاه سد زاینده رود از مدار خارج بوده است. سخنگوی صنعت برق استان اصفهان گفت: پیش بینی می شود در فصل زمستان و با محدودیت تامین گاز احتمال خاموشی ها در اصفهان افزایش یابد. 48