شرکت حفاری چشمه سابقفرچه غلطکیدستگاه اسلایسر میوههواکش سانتریفیوژ بکوارد و فوروارد …

ببینید | انتقاد از فروغی مدیر شبکه ۳ برای این ویدئوی پخش شده روی آنتن زنده!