اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

جدی ترین مانع کنونی توافق نهایی چیست ؟ / مشاور تیم…
سید محمد مرندی مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای در توئیتر نوشت: اتهام های سیاسی علیه برنامه هسته ای ایران قرار بود بعد از گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی هسته ای حل شوند اما آمریکا و سه کشور اروپایی برعکس عمل کردند. این رویکرد باید اصلاح شود. پیشرفت هایی حاصل شده است اما همه مسائل دیگر از جمله ارائه تضمین به ایران هنوز روی میز هستند. بیشتر بخوانید : شوک برجامی وین ، خوش فرجام یا نافرجام ؟ جزئیات متن جدید روی میز مذاکره / توافق نهایی ؛ خیلی دور ، خیلی نزدیک تازه ترین وضعیت احیای برجام به روایت مشاور تیم مذاکره / غربی ها به مطالبات ایران نزدیک تر شده اند اما ناکافی است / انعطاف زیادی نشان داده ایم ۲۱۲۱