گفته می شود این تصمیم با نظر کمیته فنی گرفته شده است. بنابراین از اعضای محترم کمیته فنی باید پرسید وقتی قرار نیست سعید علی حسینی به ازبکستان اعزام شود، دلیل انتخاب او به عنوان مربی ادواری دقیقا چیست؟ سعید حتی اگر هم اعزام می شد، چون در تمرینات تیم های نوجوانان و جوانان حضور نداشت، قطعا نمی توانست گزینه خوبی برای همراهی تیم در رقابتهای آسیایی باشد. البته ما دیگر عادت کرده ایم به تصمیمات عجیب و غریب کمیته فنی. اینکه تیم های پایه مدتهاست سرمربی ندارند یکی از همین تصمیمات است! اینکه مدیر فنی تیم، با حفظ سمت، مسئولیت هدایت تیم های پایه را عهده دار می شوند هم مورد عجیب بعدی است! و از همه عجیب تر اینکه خیلی راحت زحمت مربیان سازنده نادیده گرفته می شود تا از روسای هیات ها به عنوان مربیان ادواری، در اعزام ها و اردوها استفاده شود. خلاصه که هر تصمیم عجیب و غریبی گرفته می شود از مجرای کمیته فنی است.  آقایان سعید علی حسینی را در آستانه اعزام به مسابقات آسیایی ازبکستان به عنوان مربی ادواری انتخاب می کنند تا خودشان به سفر بروند و سعید را به خانه بفرستند! در واقع احساس می شود همان هایی که با بی تدبیری، سعید علی حسینی را از آخرین المپیک عمرش محروم کردند، حالا قرار است به نحوی دیگر با نام و اعتبار این قهرمان بازی کنند. مشخصا از کمیته فنی باید پرسید وقتی قرار نیست سعید علی حسینی با تیم های نوجوانان و جوانان به ازبکستان برود، با علم به اینکه تا المپیک توکیو، هیچ رویداد مهم دیگری، جز همین قهرمانی آسیا، پیش روی تیم های پایه وزنه برداری قرار ندارد، فلسفه انتخاب سعید علی حسینی به عنوان مربی ادواری و موقت (نه مربی ثابت) چیست؟ 256 43